Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN P 73 2451
Vláknobeton - Zkoušení čerstvého vláknobetonu

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Fibre-reinforced concrete - Testing of fresh fibre-reinforced concrete
Třídicí znak:732451
Schválena:24.4.2015
Vydána:1.6.2015
Účinnost od:1.7.2015
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:250 kB
Změny:*Z1 3.17 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: Z1
Typ:tisková změna
Vydána:1.3.2017
Věstník:3/2017
Účinnost od:1.4.2017
Počet stran:2
Orientační cena:36 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:118 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama