Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 206+A1
Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Concrete - Specification, performance, production and conformity
Třídicí znak:732403
Schválena:13.3.2017
Vydána:1.5.2017
Účinnost od:1.6.2017
Platnost ukončena:1.5.2018
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:106
Orientační cena:728 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:2023 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama