Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1366-13
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 13: Komíny

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Fire resistance tests for service installations - Part 13: Chimneys
Třídicí znak:730857
Schválena:21.5.2019
Vydána:1.7.2019
Účinnost od:1.8.2019
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:32
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1047 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama