Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN ISO 21929-1
Udržitelnost ve výstavbě - Indikátory udržitelnosti - Část 1: Rámec pro vývoj indikátorů a základní soubor indikátorů pro budovy

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Sustainability in building construction - Sustainability indicators - Part 1: Framework for the development of indicators and a core set of indicators for buildings
Třídicí znak:730922
Schválena:18.12.2014
Vydána:1.1.2015
Účinnost od:1.2.2015
Počet stran:60
Orientační cena:525 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:735 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama