Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

TNI 73 0302
Energetické hodnocení solárních tepelných soustav - Zjednodušený výpočtový postup

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
Zobrazit anotaci
Třídicí znak:730302
Schválena:12.8.2009
Vydána:1.9.2009
Platnost ukončena:1.8.2014
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:252 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama