Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN ISO 1920-10
Zkoušení betonu - Část 10: Stanovení statického modulu pružnosti v tlaku

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Testing of concrete - Part 10: Determination of static modulus of elasticity in compression
Třídicí znak:731319
Schválena:24.11.2014
Vydána:1.12.2014
Účinnost od:1.1.2015
Platnost ukončena:1.8.2016
Způsob převzetí:převzetím originálu
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:418 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama