Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 13363-1+A1
Zařízení protisluneční ochrany kombinované se zasklením - Výpočet propustnosti sluneční energie a světla - Část 1: Zjednodušená metoda

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Solar protection devices combined with glazing - Calculation of solar and light transmittance - Part 1: Simplified method
Třídicí znak:730303
Schválena:2.1.2008
Vydána:1.2.2008
Účinnost od:1.3.2008
Platnost ukončena:1.4.2018
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:242 kB
Opravy:*1 4.09 (viz seznam oprav)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Opravy:
Označení: 1
Typ:tisková oprava
Vydána:1.4.2009
Věstník:4/2009
Účinnost od:1.5.2009
Počet stran:2
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:35 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama