Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 14989-1
Komíny - Požadavky a zkušební metody pro kovové komíny a materiálově nezávislé přívodní vzduchové průduchy pro uzavřené tepelné spotřebiče - Část 1: Svislé vzduchové/spalinové komínové nástavce pro spotřebiče paliv typu C6

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Chimneys - Requirements and test methods for metal chimneys and material independent air supply ducts for roomsealed heating applications - Part 1: Verticals air/flue terminals for C6-type appliances
Třídicí znak:734242
Schválena:19.5.2008
Vydána:1.5.2008
Účinnost od:1.6.2008
Počet stran:52
Orientační cena:525 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:645 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama