Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Druh:

Obor:
Použití pro oblast:
Platnost:Účinnost/změny od:73 12 Betonové konstrukce, navrhování


bylo nalezeno 14 norem

ČSN EN 1992-2
Eurokód 2 - Navrhování betonových konstrukcí - Betonové mosty - Navrhování a podrobná pravidla
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:731201
Účinnost od:1.7.2006
Platnost ukončena:1.6.2007

ČSN EN 1992-1-1 NA ed. A
National Annex - Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings
Třídicí znak:731201
Účinnost od:1.12.2020

ČSN EN 1992-1-1 NA ed. A
National Annex - Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:731201
Účinnost od:1.1.2012
Platnost ukončena:1.12.2016

ČSN EN 1992-1-1 NA ed. A
National Annex - Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:731201
Účinnost od:1.12.2016
Platnost ukončena:1.12.2020

ČSN EN 1992-1-1 ed. 2
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
Třídicí znak:731201
Účinnost od:1.12.2019

ČSN EN 1992-1-2 NA ed. A
National Annex - Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design
Třídicí znak:731201
Účinnost od:1.6.2015

ČSN EN 1992-4
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 4: Navrhování kotvení do betonu
Třídicí znak:731220
Účinnost od:1.11.2018

ČSN EN 12602+A1
Prefabrikované vyztužené dílce z autoklávovaného pórobetonu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:731221
Účinnost od:1.12.2013
Platnost ukončena:1.2.2016

ČSN EN 12602+A1
Prefabrikované vyztužené dílce z autoklávovaného pórobetonu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:731221
Účinnost od:1.2.2016
Platnost ukončena:30.6.2018
Změny:*Z1 12.16

ČSN EN 12602
Prefabrikované vyztužené dílce z autoklávovaného pórobetonu
Třídicí znak:731221
Účinnost od:1.1.2017

TNI CEN/TR 17079
Navrhování kotvení do betonu - Staticky neurčité nenosné systémy
Třídicí znak:731225
Účinnost od:1.6.2019

TNI CEN/TR 17080
Navrhování kotvení do betonu - Upevňovací lišty - Doplňující pravidla
Třídicí znak:731226
Účinnost od:1.6.2019

TNI CEN/TR 17081
Navrhování kotvení do betonu - Plastický návrh kotev s hlavou a dodatečně osazovaných kotev
Třídicí znak:731227
Účinnost od:1.6.2019

ČSN 73 1289
Terminologie v oboru pórobetonu
Třídicí znak:731289
Účinnost od:1.12.2011

 
 
Reklama