Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Druh:

Obor:
Použití pro oblast:
Platnost:Účinnost/změny od:73 61 Silniční komunikace


bylo nalezeno 12 norem

ČSN 73 6126-1
Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy - Část 1: Provádění a kontrola shody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:736126
Účinnost od:1.7.2006
Platnost ukončena:1.6.2019

ČSN 73 6126-2
Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy - Část 2: Vrstva z vibrovaného štěrku
Třídicí znak:736126
Účinnost od:1.7.2006

ČSN EN 13108-8
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 8: R - materiál
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:736140
Účinnost od:1.4.2006
Platnost ukončena:1.4.2008

ČSN EN 13108-20
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 20: Typové zkoušky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:736140
Účinnost od:1.7.2006
Platnost ukončena:1.4.2008

ČSN EN 13108-21
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 21: Řízení výroby u výrobce (FPC)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:736140
Účinnost od:1.7.2006
Platnost ukončena:1.4.2008

ČSN EN 14188-3
Zálivky a vložky do spár - Část 3: Specifikace pro těsnící profily do spár
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:736151
Účinnost od:1.7.2006
Platnost ukončena:1.5.2007

ČSN EN 14840
Zálivky a vložky do spár - Zkušební metody pro tvarované vložky do spár
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:736151
Účinnost od:1.4.2006
Platnost ukončena:1.5.2007

ČSN EN 13285
Nestmelené směsi - Specifikace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:736155
Účinnost od:1.7.2006
Platnost ukončena:1.4.2011

ČSN EN 12697-11
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 11: Stanovení afinity mezi pojivem a kamenivem
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:736160
Účinnost od:1.4.2006
Platnost ukončena:1.12.2012
Opravy:1 9.07

ČSN EN 12274-8
Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 8: Vizuální posouzení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:736163
Účinnost od:1.4.2006
Platnost ukončena:1.11.2006

ČSN EN 13286-48
Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 48: Zkušební metoda pro stanovení stupně rozpadu
Třídicí znak:736185
Účinnost od:1.6.2006

ČSN EN 13286-48
Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 48: Zkušební metoda pro stanovení stupně rozpadu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:736185
Účinnost od:1.3.2006
Platnost ukončena:1.6.2006

 
 
Reklama