Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 14081-2
Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti - Část 2: Strojní třídění - Doplňující požadavky pro počáteční zkoušky typu

NORMA JE ZRUŠENA
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Timber structures - Strength graded structural timber with rectangular cross section - Part 2: Machine grading - Aditional requirements for initial type testing
Třídicí znak:732823
Schválena:12.6.2006
Vydána:1.7.2006
Účinnost od:1.8.2006
Platnost ukončena:1.1.2011
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Zapracované dokumenty:EN 14081-2:2005
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:438 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama