Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

TNI CEN/TR 16961
Deklarace nejistot v protokolech o zkoušce

Zobrazit anotaci
Název anglicky:Declaration of uncertainties in test reports
Třídicí znak:730589
Schválena:20.11.2018
Vydána:1.12.2018
Účinnost od:1.1.2019
Počet stran:8
Orientační cena:126 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:209 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama