Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1998-6
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 6: Věže, stožáry a komíny

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 6: Towers, masts and chimneys
Třídicí znak:730036
Schválena:30.1.2007
Vydána:1.2.2007
Účinnost od:1.3.2007
Počet stran:40
Orientační cena:405 Kč
Zapracované dokumenty:EN 1998-6:2005
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:438 kB
Změny:*Z1 3.10 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: NA ed. A
ZMĚNA JE ZRUŠENA
Typ:příloha
Vydána:1.9.2007
Věstník:9/2007
Účinnost od:1.10.2007
Platnost ukončena:1.1.2012
Způsob převzetí:překlad
Počet stran:2
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:104 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
Označení: Z1
Typ:tisková změna
Vydána:1.3.2010
Věstník:3/2010
Účinnost od:1.4.2010
Počet stran:2
Orientační cena:36 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:114 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama