Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1994-1-2
Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování na účinky požáru

NORMA JE ZRUŠENA
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Eurocode 4 - Design of composite steel and concrete structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design
Třídicí znak:731470
Schválena:4.1.2006
Vydána:1.2.2006
Účinnost od:1.3.2006
Platnost ukončena:1.1.2007
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:112
Orientační cena:728 Kč
Zapracované dokumenty:EN 1994-1-2:2005
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1140 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama