Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1991-1-3 NA ed. A
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-3: General actions - Snow loads

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-3: General actions - Snow loads
Třídicí znak:730035
Schválena:11.7.2013
Vydána:1.8.2013
Účinnost od:1.9.2013
Platnost ukončena:1.2.2017
Počet stran:8
Orientační cena:126 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:890 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama