Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

TNI CEN ISO/TR 52010-2
Energetická náročnost budov - Vnější klimatické podmínky - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění ISO 52010-1

Zobrazit anotaci
Název anglicky:Energy performance of buildings - External climatic conditions - Part 2: Explanation and justification of ISO 52010-1
Třídicí znak:730335
Schválena:6.6.2018
Vydána:1.7.2018
Účinnost od:1.8.2018
Počet stran:40
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:2805 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama