Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

ČSN 73 1901-1
Navrhování střech - Část 1: Základní ustanovení

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Designing of roofs - Part 1: Basic provisions
Třídicí znak:731901
Schválena:25.9.2020
Vydána:1.10.2020
Účinnost od:1.11.2020
Počet stran:32
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:608 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama