Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1992-2
Eurokód 2 - Navrhování betonových konstrukcí - Betonové mosty - Navrhování a podrobná pravidla

NORMA JE ZRUŠENA
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Eurocode 2 - Design of concrete structures - Concrete bridges - Design and detailing rules
Třídicí znak:731201
Schválena:13.4.2006
Vydána:1.6.2006
Účinnost od:1.7.2006
Platnost ukončena:1.6.2007
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:98
Orientační cena:728 Kč
Zapracované dokumenty:EN 1992-2:2005
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:721 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama