Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1857
Komíny - Konstrukční díly - Betonové komínové vložky

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Chimneys - Components - Concrete flue liners
Třídicí znak:734208
Schválena:26.11.2004
Vydána:1.12.2004
Účinnost od:1.1.2005
Platnost ukončena:1.3.2009
Počet stran:40
Orientační cena:405 Kč
Zapracované dokumenty:EN 1857:2003, EN 1857/AC:2005
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1185 kB
Opravy:*1 2.07 (viz seznam oprav)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Opravy:
Označení: 1
Typ:tisková oprava
Vydána:1.2.2007
Věstník:2/2007
Účinnost od:1.3.2007
Počet stran:2
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:90 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama