Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN ISO 6707-1
Pozemní a inženýrské stavby - Terminologie - Část 1: Obecné termíny

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Building and civil engineering - Vocabulary - Part 1: General terms
Třídicí znak:730000
Schválena:12.6.2006
Vydána:1.7.2006
Účinnost od:1.8.2006
Platnost ukončena:1.2.2009
Počet stran:168
Orientační cena:899 Kč
Zapracované dokumenty:ISO 6707-1:2004
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1440 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama