Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN ISO 29481-1
Informační modelování staveb - Manuál pro předávání informací - Část 1: Metodika a formát

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Building information modelling - Information delivery manual - Part 1: Methodology and format
Třídicí znak:730122
Schválena:16.1.2014
Vydána:1.2.2014
Účinnost od:1.3.2014
Platnost ukončena:1.6.2018
Způsob převzetí:převzetím originálu
Počet stran:44
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:626 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama