Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1366-2
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 2: Požární klapky

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Fire resistance tests for service installations - Part 2: Fire dampers
Třídicí znak:730857
Schválena:1.3.2018
Vydána:1.4.2018
Účinnost od:1.5.2018
Počet stran:32
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1545 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama