Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 73 4230
Krby s otevřeným a uzavíratelným ohništěm

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Hearthstones with open and closable fireplace
Třídicí znak:734230
Schválena:17.3.2004
Vydána:1.4.2004
Účinnost od:1.5.2004
Platnost ukončena:1.2.2014
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:422 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama