Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1998-5
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 5: Základy, opěrné a zárubní zdi a geotechnická hlediska

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 5: Foundations, retaining structures and geotechnical aspects
Třídicí znak:730036
Schválena:25.5.2006
Vydána:1.7.2006
Účinnost od:1.8.2006
Počet stran:40
Orientační cena:405 Kč
Zapracované dokumenty:EN 1998-5:2004
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1673 kB
Opravy:UR 6.07 (viz seznam oprav)
Změny:*Z1 3.10 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Opravy:
Označení: NA ed. A
OPRAVA JE ZRUŠENA
Typ:upozornění redakce
Vydána:1.12.2006
Věstník:12/2006
Účinnost od:1.1.2007
Platnost ukončena:1.1.2012
Způsob převzetí:překlad
Počet stran:2
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:98 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
Označení: UR
Typ:upozornění redakce
Vydána:1.6.2007
Věstník:6/2007
Účinnost od:1.7.2007
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:20 kB
 
 
Změny:
Označení: Z1
Typ:tisková změna
Vydána:1.3.2010
Věstník:3/2010
Účinnost od:1.4.2010
Počet stran:2
Orientační cena:36 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:114 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama