Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 73 4108
Hygienická zařízení a šatny

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Sanitary facilities and changing rooms
Třídicí znak:734108
Schválena:24.1.2013
Vydána:1.2.2013
Účinnost od:1.3.2013
Platnost ukončena:1.11.2020
Počet stran:44
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:3201 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama