Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

ČSN EN 1995-1-2 NA ed. A
National Annex - Eurocode 5: Design of timber structures - Part 1-2: General - Structural fire design

Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:National Annex - Eurocode 5: Design of timber structures - Part 1-2: General - Structural fire design
Třídicí znak:731701
Schválena:7.10.2011
Vydána:1.11.2011
Účinnost od:1.12.2011
Počet stran:2
Orientační cena:36 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:162 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama