Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 15882-2
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací - Část 2: Požární klapky

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Extended application of results from fire resistance tests for service installations - Part 2: Fire dampers
Třídicí znak:730856
Schválena:9.3.2018
Vydána:1.4.2018
Účinnost od:1.5.2018
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:296 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama