Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1366-2
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 2: Požární klapky

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Fire resistance tests for service installations - Part 2: Fire dampers
Třídicí znak:730857
Schválena:27.12.1999
Vydána:1.2.2000
Účinnost od:1.7.2000
Platnost ukončena:1.11.2015
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Zapracované dokumenty:EN 1366-2:1999
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:285 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama