Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 206+A1
Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Concrete - Specification, performance, production and conformity
Třídicí znak:732403
Schválena:22.2.2018
Vydána:1.4.2018
Účinnost od:1.5.2018
Počet stran:88
Orientační cena:588 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:988 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama