Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN ISO 15686-2
Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 2: Postupy pro predikci životnosti

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Buildings and constructed assets - Service life planning - Part 2: Service life prediction procedures
Třídicí znak:730951
Schválena:23.7.2014
Vydána:1.8.2014
Účinnost od:1.9.2014
Způsob převzetí:převzetím originálu
Počet stran:36
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:561 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama