Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1991-3
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 3: Zatížení od jeřábů a strojního vybavení

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Eurocode 1 - Actions on structures - Part 3: Actions induced by cranes and machinery
Třídicí znak:730035
Schválena:2.1.2008
Vydána:1.1.2008
Účinnost od:1.2.2008
Počet stran:44
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1379 kB
Opravy:*1 7.13, *2 12.19 (viz seznam oprav)
Změny:*Z1 3.10 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Opravy:
Označení: 1
Typ:tisková oprava
Vydána:1.7.2013
Věstník:7/2013
Účinnost od:1.8.2013
Počet stran:4
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:205 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
Označení: 2
Typ:tisková oprava
Vydána:1.12.2019
Věstník:12/2019
Účinnost od:1.1.2020
Počet stran:2
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:149 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
 
Změny:
Označení: NA ed. A
ZMĚNA JE ZRUŠENA
Typ:příloha
Vydána:1.9.2008
Věstník:9/2008
Účinnost od:1.10.2008
Platnost ukončena:1.12.2011
Způsob převzetí:překlad
Počet stran:4
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:195 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
Označení: Z1
Typ:tisková změna
Vydána:1.3.2010
Věstník:3/2010
Účinnost od:1.4.2010
Počet stran:2
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:115 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama