Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1504-2
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 2: Systémy ochrany povrchu betonu

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity - Part 2: Surface protection systems for concrete
Třídicí znak:732101
Schválena:28.2.2006
Vydána:1.3.2006
Účinnost od:1.4.2006
Počet stran:48
Orientační cena:405 Kč
Zapracované dokumenty:EN 1504-2:2004
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:738 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama