Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1993-1-9 ed. 2
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-9: Únava

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-9: Fatigue
Třídicí znak:731401
Schválena:22.11.2013
Vydána:1.12.2013
Účinnost od:1.1.2014
Počet stran:44
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1191 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama