Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

ČSN EN ISO 10211
Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích - Tepelné toky a povrchové teploty - Podrobné výpočty

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Thermal bridges in building construction - Heat flows and surface temperatures - Detailed calculations
Třídicí znak:730551
Schválena:5.8.2020
Vydána:1.9.2020
Účinnost od:1.10.2020
Počet stran:60
Orientační cena:525 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:877 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama