Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 73 3055
Zemní práce při výstavbě potrubí

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Earth works for pipelines
Třídicí znak:733055
Schválena:22.6.2018
Vydána:1.8.2018
Účinnost od:1.9.2018
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:326 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama