Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 73 0543-1
Vnitřní prostředí stájových objektů - Část 1: Tepelná ochrana

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Internal environment in buildings for animals - Part 1: Thermal protection
Třídicí znak:730543
Schválena:30.1.1998
Vydána:1.6.1998
Účinnost od:1.7.1998
Počet stran:32
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:203 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama