Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 14683
Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích - Lineární činitel prostupu tepla - Zjednodušené metody a orientační hodnoty

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Thermal bridges in building construction - Linear thermal transmittance - Simplified methods and default values
Třídicí znak:730561
Schválena:10.1.2018
Vydána:1.3.2018
Účinnost od:1.4.2018
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:40
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1879 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama