Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 12602
Prefabrikované vyztužené dílce z autoklávovaného pórobetonu

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Prefabricated reinforced components of autoclaved aerated concrete
Poznámka:S účinností od 2018-06-30 se nahrazuje ČSN EN 12602+A1 (73 1221) z ledna 2016, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Třídicí znak:731221
Schválena:21.10.2016
Vydána:1.12.2016
Účinnost od:1.1.2017
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:184
Orientační cena:899 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:4274 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama