Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 12999-1
Akustika - Určování a používání nejistot měření ve stavební akustice - Část 1: Zvuková izolace

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Acoustics - Determination and application of measurement uncertainties in building acoustics - Part 1: Sound insulation
Třídicí znak:730511
Schválena:12.12.2014
Vydána:1.1.2015
Účinnost od:1.2.2015
Platnost bude ukončena:1.6.2021
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:277 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama