Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN ISO 12006-2
Budovy a inženýrské stavby - Organizace informací o stavbách - Část 2: Rámec pro klasifikaci informací

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Building construction - Organization of information about construction works - Part 2: Framework for classification
Třídicí znak:730101
Schválena:16.1.2014
Vydána:1.2.2014
Účinnost od:1.3.2014
Platnost ukončena:1.6.2017
Způsob převzetí:převzetím originálu
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1125 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama