Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

TNI 73 0329
Zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace obytných budov s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění - Rodinné domy

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
Zobrazit anotaci
Třídicí znak:730329
Schválena:3.2.2009
Vydána:1.2.2009
Platnost ukončena:1.9.2010
Počet stran:12
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:327 kB
Opravy:*1 5.09 (viz seznam oprav)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Opravy:
Označení: 1
Typ:tisková oprava
Vydána:1.4.2009
Věstník:5/2009
Počet stran:2
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:94 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama