Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN P CEN/TS 15117
Návod pro přímou a rozšířenou aplikaci

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Guidance on direct and extended application
Třídicí znak:730886
Schválena:4.1.2006
Vydána:1.2.2006
Účinnost od:1.3.2006
Počet stran:24
Orientační cena:325 Kč
Zapracované dokumenty:CEN/TS 15117:2005
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:567 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama