Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN P CEN/TS 1187
Zkušební metody pro střechy vystavené působení vnějšího požáru

previewúvod k normě
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Test methods for external fire exposure to roofs
Třídicí znak:730867
Schválena:10.4.2012
Vydána:1.6.2012
Účinnost od:1.7.2012
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:64
Orientační cena:532 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:2217 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama