Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 13787
Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení deklarované hodnoty součinitele tepelné vodivosti

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Thermal insulation products for building equipment and industrial installations - Determination of declared thermal conductivity (ISO 13787: 2003)
Třídicí znak:730313
Schválena:1.12.2003
Vydána:1.12.2003
Účinnost od:1.1.2004
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Zapracované dokumenty:EN ISO 13787:2003, ISO 13787:2003
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:296 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama