Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1766 ed. 2
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Referenční betony pro zkoušky

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Reference concretes for testing
Poznámka:S účinností od 2018-11-30 se nahrazuje ČSN EN 1766 (73 2116) ze srpna 2000, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Třídicí znak:732116
Schválena:20.3.2017
Vydána:1.5.2017
Účinnost od:1.6.2017
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:907 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama