Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1992-1-1 ed. 2
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings
Třídicí znak:731201
Schválena:23.10.2019
Vydána:1.11.2019
Účinnost od:1.12.2019
Počet stran:208
Orientační cena:1019 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:4188 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama