Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

ČSN 73 1004
Navrhování základových konstrukcí - Stanovení požadavků pro výpočetní metody

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Geotechnical Design - Foundations - Requirements for calculation methods
Třídicí znak:731004
Schválena:29.5.2020
Vydána:1.7.2020
Účinnost od:1.8.2020
Počet stran:64
Orientační cena:532 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1485 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama