Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1994-2
Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí - Část 2: Obecná pravidla - Pravidla pro mosty

NORMA JE ZRUŠENA
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Eurocode 4 - Design of composite steen and concrete structures - Part 2: General rules and rules for bridges
Třídicí znak:736210
Schválena:13.4.2006
Vydána:1.6.2006
Účinnost od:1.7.2006
Platnost ukončena:1.3.2007
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:94
Orientační cena:728 Kč
Zapracované dokumenty:EN 1994-2:2005
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:813 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama