Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1998-3 ed. 2
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 3: Hodnocení a zesilování pozemních staveb

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 3: Assessment and retrofitting of buildings
Poznámka:Souběžně s touto normou platí ČSN EN 1998-3 (73 0036) z května 2007.
Třídicí znak:730036
Schválena:3.6.2013
Vydána:1.7.2013
Účinnost od:1.8.2013
Platnost ukončena:1.4.2014
Počet stran:64
Orientační cena:532 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:623 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele