Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 15978
Udržitelnost staveb - Posuzování environmentálních vlastností budov - Výpočtová metoda

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Sustainability of construction works - Assessment of environmental performance of buildings - Calculation method
Třídicí znak:730902
Schválena:26.3.2012
Vydána:1.5.2012
Účinnost od:1.6.2012
Platnost ukončena:1.12.2012
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:64
Orientační cena:532 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:2761 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama